DaugiabučIų gyvenamųjų namų ventiliacinių kanalų valymas ir dezinfekcija

Buto mikroklimatas priklauso nuo oro cirkuliacijos intensyvumo, kurį užtikrina natūrali ar dirbtinė ventiliacija. Daugelyje daugiabučių namų įrengta natūrali išmetimo ventiliacinė sistema. Tinkamai nepasirūpinus daugiabučio namo vėdinimo kanalais, ore pradeda kauptis kenksmingi mikroorganizmai ir bakterijos, kurie skatina sunkias ligas, dėl drėgmės ir garų , einančių iš vonios atsiranda grybelis ir pelėsiai. Visi šitie faktoriai neigiamai veikia būsto mikroklimatą, tampa ligų, alergijų ir kitų negalavimų priežastimi.

Natūralios traukos ventiliacija atlieka esmines svarbias funkcijas:

 • Užtikrina pastovų švaraus ir šviežio oro cirkuliavimą.
 • Padeda pašalinti kvapus, dulkes, bakterijas , anglies dioksido dujas ir kitus kenksmingus komponentus.
 • Reguliuoja drėgmės pusiausvyrą.

Ženklai, bylojantys, kad atėjo laikas valyti natūralios traukos ventiliacinius kanalus:

 • Butas reguliariai valomas, tačiau jau sekančią diena ant paviršių pastebimas dulkių sluoksnis.
 • Praėjus dar vienai dienai kampuose pastebimi dulkių kamuoliukai.
 • Ventiliacinės grotelės apaugo nuosėdomis.
 • Šiltuoju laikotarpiu bute padidinta temperatūra, tvankumas.
 • Vonioje padidinta drėgmė.
 • Atliekama detali video diagnostika
 • Nustatomas užterštumo lygis
 • Parenkamas ventiliacinių kanalų valymo metodas ir įranga
 • Išmatuojami ventiliacinių kanalų oro srautai (trauka)
 • Gyventojai informuojami apie numatomus ventiliacinių kanalų valymo ir dezinfekavimo darbus
 • Natūralios traukos vėdinimo kanalų išvalymas
 • Natūralios traukos vėdinimo kanalų dezinfekavimas
 • Individualūs sprendimai užsikišusių, aklinų kanalų, atstatant natūralų vėdinimą

Natūralios traukos vėdinimo kanalų valymas ir dezinfekcija turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. Kovo 25 dienos įsakymo Nr. D1-219 patvirtintų ,,Privalomųjų statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimų“ priedo STR 1.12.05: 2010 ,,daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas“ 1.1.11 ir 1.3.3. punktą:

 ,, 1. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindiniams darbams priskiriami:

1.1. Bendrojo pobūdžio organizaciniai ir tvarkomieji darbai:

1.1.11. natūralaus ar mechaninio vėdinimo sistemos priežiūra (vėdinimo sistemos veikimo kontrolė, vėdinimo kanalų profilaktinis valymas).

1.3. Neplaninio pobūdžio dabai:

1.3.3. sanitarijos  ir higienos reikalavimų  užtikrinimas dezinfekuojant bendrojo naudojimo patalpas, vėdinimo kanalus ir vamzdynus, šiukšlių šalintuvus pagal faktinį poreikį, tačiau ne rečiau kaip: bendrojo naudojimo patalpas – kartą per metus, vėdinimo kanalus ir vamzdynus – kartą per trejus metus, šiukšlių šalintuvus – du kartus per metus, jeigu jų naudojimo norminiai dokumentai nenustato kitaip.“

Po ventiliacinių kanalų išvalymo, ženkliai pagerėja natūralios traukos aerodinaminiai rodikliai, oro srauto greitis padidėja iš mažiau negu 0,3 m/sek iki 1,5 m/sek.